Podnikání

Proč inzerovat v příloze Podnikání

• Oslovíte zástupce malých a středních firem na jednom místě.
• Vaše nabídka produktů a služeb určených pro tuto cílovou skupinu se objevuje na stránkách, které tato skupina čtenářů prioritně vyhledává v Hospodářských novinách. Garantujeme tak zásah těch čtenářů, kteří jsou vašimi potenciálními zákazníky.
• Příloha Podnikání se dostává do rukou každému třetímu majiteli malé a střední firmy v České republice.

Profil čtenáře a jeho životní styl

• 42 % čtenářů je ve věku 30–49 let
• 32 % má vysokoškolské vzdělání
• Tři čtvrtiny čtenářů jsou členem vedení společnosti, každý třetí je zástupcem statutárních orgánů firmy
• Téměř tři čtvrtiny čtenářů rozhodují o investicích do vozového parku firmy, o nákupu IT vybavení, výběru investičních společností
• Volný čas vyplňují aktivním sportem a cestováním
• Jsou milovníky nových technologií, patří mezi první spotřebitele všech novinek z oblasti hi-tech

Prodaný náklad: 29 610
Průměrný prodaný náklad listopad 2016, ABC ČR

Čtenost: 147 000 čtenářů*
Media projekt, 2. čtvrtletí a 3. čtvrtletí 2016, Unie vydavatelů, Median, STEM/MARK
*Odvozeno od čtenosti Hospodářských novin

Chcete u nás inzerovat? Napište nám

 

Ověření