Orgány společnosti a management

Představenstvo

Roman Latuske

předseda představenstva

Michaela Bakala

místopředseda představenstva

Zuzana Řezníčková

místopředseda představenstva

Michal Brejcha

člen představenstva

Vladimír Piskáček

člen představenstva

Dozorčí rada

Luboš Řežábek

předseda dozorčí rady

Zdeněk Bakala

člen dozorčí rady

Jan Hanousek

člen dozorčí rady

Zdeněk Fried

člen dozorčí rady

Management

Roman Latuske

generální ředitel

Michal Brejcha

ředitel divize Finance

Vladimír Piskáček

ředitel divize redakce

Štěpán Burda

ředitel divize Produkt a vývoj

Petr Orálek

ředitel divize Obchod a marketing

Gabriela Tamchynová

ředitelka úseku HR