Tiskové zprávy

Economia dokončí k 1. 7. fúzi s Centrem a Respektem

Vydavatelství Economia dokončí proces formálního sloučení se společnostmi Centrum Holdings a Respekt Publishing. Integrovaný mediální dům bude následně působit v nové organizační struktuře, v níž se posiluje funkce obchodu a marketingu a zavádí rozvoj produktů. Změny vstupují v platnost od 1. července tohoto roku.

Fúzí se završí transformační období Economie započaté akvizicí Centrum Holdings, stěhováním do moderních prostor v Karlíně a vznikem jednoho centrálního newsroomu pracujícího pro všechny tituly vydavatelství.

„Formální sloučení je nejen symbolickou tečkou za procesem organizačního propojování jednotlivých vydavatelských společností, ale zároveň startem nového období společné práce pod jednou střechou ve prospěch všech našich značek,“ komentuje současné změny předseda představenstva společnosti a její generální ředitel Kamil Čermák. „Nové uspořádání managementu odráží větší důraz na rozvoj našich produktů i snahu posílit obchodní a marketingové funkce, které v mediálním prostředí musejí působit maximálně koordinovaně,“ doplnil Čermák.

Hlavním cílem fúze je sjednocení a zjednodušení struktury společnosti Economia v České republice včetně sjednocení přístupu k zákazníkům a čtenářům pod společnou značkou Economia. Společnosti Centrum Holdings, s.r.o., a Respekt Publishing, a.s., v důsledku fúze zaniknou a stanou se součástí mediálního domu Economia, a.s., která tak zůstane jedinou nástupnickou společností, na niž přejdou všechna práva i povinnosti obou zanikajících subjektů.

Současně s ukončením fúze schválilo představenstvo novou organizační strukturu mediálního domu Economia. V čele jednotného managementu stojí předseda představenstva Economie Kamil Čermák. Finančním ředitelem a členem představenstva zůstává Pavel Smejkal, ředitelem redakcí Vladimír Piskáček, šéfem informačních technologií Štěpán Burda, ředitelkou HR Gabriela Tamchynová a ředitelkou korporátní komunikace Věra Lhotská. Ředitelem nově vytvořené divize Product Management  se stane Pavel Vopařil, dosavadní obchodní ředitel Economia. Řízením divize Sales & Marketing byla dočasně pověřena Zuzana Řezníčková.

Cílem nově vytvořených útvarů je maximální využití synergií širokého portfolia společnosti, nastavení procesu centrálního řízení produktů a jasné vymezení kompetencí při dosahování obchodních výsledků a při plnění střednědobých strategických cílů společnosti. Divize Product Management  se zaměří na řízení a vývoj produktového portfolia společnosti a hledání nových příležitostí pro rozvoj produktů. V kompetenci tohoto útvaru bude také řízení dceřiných společností Economia. Divize Sales & Marketing má za úkol naplňování obchodních cílů společnosti v součinnosti s marketingovou podporou produktů.