Tiskové zprávy

Economia postupně snižuje provozní ztrátu

Mezi lety 2013 a 2014 snížila Economia výsledek EBITDA z -104 mil. Kč na -33 mil. Kč. Je to důsledkem pokračující transformace vydavatelského domu zaměřeného primárně na tištěné tituly v moderní multimediální dům.

Díky organizačnímu sloučení původně tří společností do jedné, jednorázových nákladů a účetních odpisů činí v roce 2014 výsledek hospodaření -153 mil. Kč. Integrovaná společnost Economia, a.s., v roce 2014 generovala tržby ve výši 843 mil. Kč (oproti 579 mil. Kč v roce 2013).

„Nová Economia nyní generuje téměř polovinu příjmů z digitální oblasti. Je to výborný základ pro perspektivní rozvojovou strategii našich produktů. Jsem velice rád, že se nám v prvním pololetí roku 2015 daří naplňovat stanovené produktové i ekonomické cíle. Očekáváme pozitivní EBITDA našich mediálních aktivit v polovině roku,“ říká Roman Latuske, generální ředitel a místopředseda představenstva Economia, a.s.

Klíčovými projekty v roce 2014 byl úspěšný start videoprojektu DVTV a implementace multiplatformy Hospodářských novin, na základě které Economia, a.s., jako první významný vydavatel v ČR zpoplatnila svůj webový obsah. V druhé polovině roku byla realizována  výběrová řízení v oblasti nákupu služeb s cílem dalšího zefektivnění fungování organizace i procesů společnosti. Docílené úspory v oblasti provozních nákladů společnosti společně s novou produktovou a obchodní iniciativou by měly mediálnímu domu Economia, a.s., v následujících letech zabezpečit finanční soběstačnost.